Wat is er nieuw in Cafca Software Cloud?

Cafca Software - Je waardevolle tool binnen handbereik
We verbeteren Cafca Software Cloud continu. Elke paar weken publiceren we een update met de laatste verbeteringen en nieuwe functionaliteiten.

Cafca Software Cloud Updates

7 juni 2024

Materiaal
 • "Berner". Het winkelmandje van deze groothandel kan nu ook leeggemaakt worden. 
  Je logt in op de webshop van Berner via , bijvoorbeeld in offertelijnen, je haalt het gevulde winkelmandje op en je importeert de artikelen in offertelijnen, dan kan je daarna het winkelmandje leegmaken zodat je de volgende keer met een clean sheet kunt starten. Dit voorkomt ook toevallige bestelling.
 • Kopiëren, Knippen en Plakken functie in Offerte of Factuurlijnen die je oproept met de R-muistoets, komt niet meer dubbel voor.
 • De 2x openen van de contacten in een document hoeft niet meer.
  In de tab <Info> van een verkoopofferte, factuur of DigaBon moest je in het veld "Contact" nog 1x op drukken om de contactpersonen van die relatie te zien.
 • Btw-type wijzigen voor een buitenlandse relatie lukt nu wel.
 • Facturen in bulk versturen via Acties, Print selectie: Meerdere facturen voor dezelfde klant worden afzonderlijk verstuurd. 

21 mei 2024

VERKOOPOFFERTES
 • "Zoek via de kolom Artikelnummer". Het toevoegen van een artikel in een nieuwe offertelijn door in de kolom 'Artikelnummer' iets in te tikken (een nummer of omschrijving) heeft een update gekregen:
  - Popup met overeenstemmende artikelen is groter
  - In de popup worden eerst de overeenstemmende elementen, vervolgens de materialen en dan de manuele artikelen getoond.
  - Wil je een artikel selecteren zonder de muis te gebruiken? Gebruik de pijl-naar-beneden om te selecteren en <Enter> om in de offerte toe te voegen.
  - Het btw regime van de offerte wordt gevolgd (in plaats van de artikelfiche).
 • Met de + toets op je toetsenbord kan je een nieuwe offertelijn toevoegen. Zo hoef je niet meer op de + knop te klikken. 
 • De vaste eindtekst wordt onderaan de offerte geplaatst in plaats van boven het eindtotalen vak. 
  Handig om te weten:
  In de tab <Info> van een verkoopofferte heb je bovenaan het scherm een knop om vaste begin- en eindteksten te beheren, die je kan inzetten  als intro of staart van de offerte. Zo een vaste tekst wordt niet per offerte bewaard. Als je een gepersonaliseerde tekst in de offerte wenst, gebruik dan offertelijnen met type 'titel' 

15 mei 2024

DIGASERVICE
 • Installaties: In de tab <Installatie info> van een Installatie is er een sectie 'Onderhoudsbedrag en facturenplan' (zie afbeelding) om een plan van facturen op te stellen voor de volgende jaren:
  • Het is nu mogelijk om zelf te kiezen welke variabele info er aan de vaste factuuromschrijving (zie het veld 'Omschrijving' in de afbeelding hieronder) moet toegevoegd worden: Installatienaam, Omschrijving, Type, etc.
  •  De vaste factuuromschrijving in het veld 'Omschrijving' kan nu in bulk gewijzigd worden. Gebruik hiervoor de standaardknop bovenaan de tabel met Installaties. Zo zie je meteen welke velden er nog allemaal in bulk kunnen gewijzigd worden.


   Wist je dat:
   - Het facturenplan van elke installatie samenkomt in het Algemeen facturenplan (Zie bovenaan de tabel met Installaties). Zo kan je op elk ogenblik automatisch een serie facturen in de Facturen van DigaCommerce toevoegen (Zie rechtsboven).
   - Er in de tab <Installatie Info> van een Installatie op dezelfde manier een onderhoudsplan kan opgesteld worden, dat ook samenkomt in een Algemeen onderhoudsplan. Zo kan je ook in serie DigaBonnen maken die direct in DigaPlanning gepland worden of in de wachtkamer van DigaPlanning worden getoond.

   Nieuwe groothandel
 • De groothandel Berner is toegevoegd aan de tabel van prijslijsten in Materiaal (zie stambestanden). Voorlopig is enkel het winkelmandje te gebruiken (nog geen prijsupdates).

13 mei 2024

Nieuwe HANDLEIDINGEN
 • Er zijn nieuwe handleidingen over de modules DigaBon & DigaPlanning en Verkoopoffertes.
  Alle handleidingen vind je onder KENNIS in de menubalk én in betreffende modules zelf, zie bovenaan.
  Er zijn ook instructievideo's te vinden onder het Cafca Software logo na het inloggen in Cafca Software. 
 • Zo zijn er intussen 7 nieuwe of vernieuwde handleidingen: Startup, Arbeid, Elementen, DigaBon & DigaPlanning, Installatie & onderhoudsbeheer en Verkoopoffertes.

FACTUREN
 • De cellen in de kolom "Aanmaningen" kan direct gewijzigd worden (bijvoorbeeld met een '2' als er 2 maningen verstuurd werden).
  Handig om te weten:
  In de facturentabel kan u deze kolom zichtbaar maken door R-muisklik op een kolomhoofd en 'Toon kolominstellingen' te kiezen. Ga naar de tab <Kolomkiezer> en klik het streepje naast 'Aanmaningen' weg. Klik op 'V' bewaren en sleep vervolgens de kolom naar de gewenste plek.

  Aanmaningen per mail versturen? Dat gaat zeer snel als je éénmaal onder de knie hebt.
  Onder het kolomhoofd '"Betaald" de keuze 'uitgevinkt' maken en <Enter>. Zo filter je de tabel op alle onbetaalde facturen. Doe een multi-select van alle rode (vervallen) facturen, klik op Actieknop (gele ster bovenaan) en 'Print selectie' , Bevestigen. Kies "Aanmaning sjabloon' aan de rechterkant (aan de linkerkant maak of wijzig je het sjabloon) en verstuur. Zo krijgen alle klanten met vervallen factuur een aanmaning met de kopie van factuur als bijlage. Plaats desgewenst onder de kolom 'aanmaningen' overal een getal dat overeenstemt met de reeds verstuurde aanmaningen. 
Algemeen
 • De tabel met de door u ingestelde kolommenstructuur blijft nu voortaan behouden als er nieuwe kolommen beschikbaar zijn. 

02 mei 2024

Facturen
 • In bulk mailen in combinatie met de bestaande bedrijfsinstelling "PDF bijlagen in email samenvoegen". 
  In bulk mailen: facturen selecteren en   Acties "Print selectie".
  Bedrijfsinstellingen: zie Bedrijf onder Instellingen (menubalk), Deze instelling zie je in de tab <Opties> onder Algemeen. 
 • Een factuuradres zonder contactpersoon geeft in de afdruk geen blanco regel tussen de factuurnaam en het adres.
Manuele artikelen
 • Een manuele lijn met een bestaand artikelnummer, meestal een webshop-artikel, wordt niet meer opnieuw toegevoegd in de Manuele artikelen. 
  Manuele artikelen zijn een onderdeel van de bibliotheek die je kan raadplegen als je een document opstelt. Erg handig, vooral voor courante webshopartikelen of vrije tekstlijnen. 
 • In Manuele artikelen kan je verplaatsen of kopiëren naar een Materiaal artikel (Met de Actie-knop bovenaan de tabel met Manuele artikelen).
Digaservice
 • In Algemeen Facturenplan is nu een nieuwe kolom met het factuurmailadres.
 • De tabel met de door u ingestelde kolommenstructuur blijft nu voortaan behouden als er nieuwe kolommen beschikbaar zijn. 
 • De Brusselse en Waalse EPB attesten zijn nu adaptief gemaakt, d.w.z. in de DigaBon Online App past het attest zich aan naargelang het scherm van het toestel (smartphone of tablet).

24 april 2024

DigaCommerce
 • Winkelmandje knop is nu ook zichtbaar op het factuurscherm voor wie niet over de DigaBon module beschikt
 • Offerte afdruk Omschrijving+  wordt nu voor Variant of Optie artikel mee lichter afgedrukt zoals voor de omschrijving al gebeurde
 • Offerte doorboeken naar installatie is nu mogelijk, met keuze van type installatie

  

MATERIAAL en ELEMENTEN
 • In de artikelfiches van het soort 'Materiaal' en 'Element' is er een veld "Zoekwoord" om alternatieve benamingen aan het artikel met één woord te geven. Als u in Bibliotheek een zoekactie doet met "Zoeken op", zal er bijkomend op zoekwoord gezocht worden. Het zoekwoord ziet u in een aparte kolom zodat het resultaat erg duidelijk getoond wordt, mede door de markeringen in fluo geel.
 • De URL's van de afbeelding en de productfiche kunnen nu ook via Excel geïmporteerd worden. 
  Je kan een eigen prijslijst via Excel importeren. Indien de prijslijst nog niet bestaat, kan je 'm met de groene + knop toevoegen. Vervolgens klik je op de 'Importeren Excel' knop naast de prijslijst en volg het scherm.
Documentatie
 • Je kan nu documentatie terugvinden over het gebruik van Arbeid en Element artikelen, zowel onder de Kennis menu,
  als op de schermen van deze artikelen
 1. Handleiding Arbeid
 2. Handleiding Elementen

 

17 april 2024

DigabonNEN
 • Als enkel het werkadres wijzigt op een CC werkbon (online en desktop), gaat deze ook automatisch mee syncen naar de back-office
 • In de werkbonoverzicht “gepland” kunnen uitvinken en “in aanvraag” aanvinken, zonder dat beide nadien aangevinkt staan
 • Op het winkelmandje is een verwijder knop geplaatst bij de logingegevens, deze konden voordien niet verwijderd worden
 • Fix slepen van bonnen op DigaPlanning naar week- of maandweergave
DigaService
 • Verwachte duur van het onderhoud kan nu toegevoegd worden aan een installatie, en wordt toegepast bij aanmaken van een werkbon.
 • Kolom met factuurbedrag is toegevoegd aan Algemeen Facturenplan
 • Veld "Controle dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)" is toegevoegd op de afdruk van het verbrandingsattest met 5 metingen 
DigaCommerce
 • Bij doorboeken van een offerte doorboeken naar factuur worden nu alle producten in één overzicht getoond, zonder paginering. Dit om te vermijden dat men een tweede en eventueel verdere pagina's vergeet aan te vinken voor doorboeken.

 

12 april 2024

Nieuwe Leverancierkoppeling!
 • Koppeling met de webshop van SmartSD. Je kan nu je winkelmandje importeren met je standaard webshop account. Voor dagelijkse  automatische bijwerking van je volledige SmartSD prijslijst, neem contact met support.
Prijslijsten en digacommerce
 • Toevoeg- en wijzigdatum materiaal zijn nu zichtbaar in de prijslijst
 • Opvangen van foutmeldingen bij handtekenen van een werkbon in de desktopversie

09 april 2024

DigaCommerce
 • Bij doorboeken van offerte elementen naar een werkbon wordt nu ook steeds de lijnhoeveelheid meegenomen
DigaService
 • Afdruk van de Technische info van een koelinstallatie toont nu de gegevens van het koelmiddel het zelfde formaat als in de browser
 • Het attest neemt nu correct technische info over van de installatie
Stamgegevens
 • De Excel import neemt nu merken mee over

 

04 april 2024

digastock-module - Materiaal
 •  Nieuw veld 'Minimale bestelhoeveelheid' toegevoegd. Dit veld wordt automatisch ingevuld in de Voorraad van de DigaStock module.
digabon app
 • Bij het verwijderen van materiaal ontvang je nu een bevestiging.
 • Toepassen van rechten ingeval van wijzigen van uren in een geopende DigaBon via DigaPlanning.
 • Je kunt nu reinigings- en verbrandingsattesten met de DigaBon App meesturen: 3 of 5 metingen-keuze. Instelbaar in Instellingen, Bedrijf, Opties.
Outlook kalender + digaplanning
 • De tijd tot uitval link werd verhoogd.
 • Bij het verwijderen van materiaal ontvang je nu een bevestiging.
 • Toepassen van rechten ingeval van wijzigen van uren in een geopende DigaBon via DigaPlanning
testo
 • Testo 300 en foutmelding "Syntax error:..." nieuwe firmware op Testo installeren.
yuki
 • Bij het versturen van facturen naar Yuki kan nu ook een pdf versie meegestuurd worden.
bijlage mailen
 • Een bijlage groter dan 4MB kan ook gemaild worden.
materiaal
 • De maximale url lengte is verhoogd van 256 naar 1500 karakters. Dit is het geval in Materiaal, Element en Offertelijn
    (vooral voor de Vanmarcke artikelen)
creditnota
 • Onderaan de creditnota komt geen QR code meer te staan.
digabon
 • Via "Wijzig de selectie" kun je nu in bulk alsnog een project in DigaBonnen invullen (enkel projectnummer/naam of
    met projectgegevens overschrijven)
bloklijsten
 • De volgorde van artikels in bloklijsten kan nu aangepast worden, zoals offertelijnen naar boven en onderen kunnen verplaatst worden.
cafca track
 • Het manueel invullen van tikkingslijnen is verbeterd waardoor het doorboeken naar de prikklok correcter verloopt.
uitstraling via nieuwe thema's
 • 3 nieuwe thema's voor andere uitstraling van Cafca Software Cloud toegevoegd: Office 365 Black, Soft Orange en Material Compact
    (zie tab "Thema's" in Instellingen, Opties)
beveilinging-en-bewaking

Vragen over de updates?

Heb je vragen en/of opmerkingen over de updates? Laat dit dan aan ons support-team weten. Hiervoor kunt u een ticketformulier invullen.

Stuur een ticket

23 januari 2024

element
 • Je kan nu geen element meer onder zichzelf hangen, want dan krijg je een oneindige lus en blijft het elementscherm hangen.
 • Afmetingen van BIB zoekscherm in element zijn vergroot.
download winkelmandje
 • Het scherm "download winkelmandje" deelt niet meer op in pagina's. Rechtsonder het winkelmandje is het keuzelijstje voor het aantal
  artikelen per keer te tonen weggehaald. Op het winkelmandje worden nu alle artikelen in één keer getoond. De gebruiker vergeet nu nooit meer om alle artikelen aan te vinken om te downloaden.

attesten - kenmerken van het stooktoestel
 • De aankruisvakjes Onderhoud Individueel + Collectief en Condenserend + Niet-condenserend worden weer correct overgenomen op de afdruk zoals  ingegeven op de website.
bib zoekscherm
 • Het BIB zoekscherm is met "Merk" uitgebreid.
afdrukken
 • Het woord "Werkadres" wordt niet meer afgedrukt wanneer er geen werkadres is (in facturen en offertes).
facturen
 • "Factuur Verzonden" wordt weer aangevinkt bij e-mailen rechtstreeks vanaf de factuurlijst.
 • Ingeval van gebruik van de functie "Factuur doc.groepering" : ook QR code tonen
voorraad
 • Vanuit voorraadtabel kan een artikelfiche geopend worden.

22 januari 2024

digaproject-module
 • Projecten verwijderen nu ook mogelijk als de instelling "combinatie met Cafca Windows" is uitgeschakeld.
BTW van een relatie
 • De BTW gegevens worden gewijzigd als je het veld BTW leegmaakt.

04 januari 2024

installaties
 • Installatie, Attesten, toevoegen of wijzigen van een attest. De technieker kan nu gewijzigd worden op een attest dat via een installatie is
  aangemaakt. Bij attesten die via een werkbon werden aangemaakt kon dit al door een andere technieker aan de werkbon toe te wijzen.
  Dit is belangrijk om het correcte erkenningsnummer van een technieker ook voor deze attesten naar VEKA op te kunnen laden.
Cafca Software experts
Onze experts staan voor je klaar

Je wil toch ook een gids die je leidt naar digitalisering, efficiëntie, kwaliteit, succes en groei?